Club API

Club API

Wat is een API ?

API = AanspeekPersoon Integriteit


Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat er, ook los van incidenten, gereflecteerd wordt op bestaande praktijken, dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht en dat er initiatieven genomen worden voor een gezonder en veiliger sportklimaat .


Waarom?

Omdat het de verantwoordelijkheid is van onze club om te waken over de bescherming van onze voetballers die aan hen worden toevertrouwd. Ervaringen van sporters met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext maken duidelijk dat het geen marginaal probleem is, en dat nog veel incidenten niet tijdig worden opgemerkt en aangepakt. Een duidelijk,eerste aanspreekpunt moet onderdeel uitmaken van een beleid om meer verantwoordelijkheid te nemen voor die veiligheid.

Geert Steenackers

Club API met een hart voor de club


Mijn naam is Geert Steenackers.  Ik ben één van de twee club-API’s (Aanspreekpersoon Integriteit) van voetbalclub K Reet SK.


Toen de opleiding voor club-API georganiseerd werd vanuit Voetbal Vlaanderen heb ik mij opgegeven om deze te volgen omdat ik het belangrijk vind dat slachtoffers niet alleen staan als ze binnen een club een ernstig probleem ondervinden.


Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze voetbalclub kan je bij mij als Club-API terecht met een vraag, vermoeden of klacht over Psychisch, Fysiek of Seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de club.

Je kan me een mailtje sturen op geert.steenackers@kreetsk.be, bellen/sms’en op 0478/96.21.38 of via het formulier "Meldpunt Integriteit" van onze website. 


Na afspraak ben ik aanwezig op de club of op een door jouw gekozen lokatie en kan je mij persoonlijk spreken.

Als Club-API luister ik naar je vraag of verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.


Band met K Reet SK

Mijn oudste zoon heeft enkele jaren bij Reet SK gespeeld en ik ben als vrijwilliger(bestuurslid) bij de club gebleven toen hij naar een andere ploeg ging.

Kurt Wijckmans

Zorgen voor een veilige omgeving


Mijn naam is Kurt Wijckmans.  Ik ben één van de twee club-API’s (Aanspreekpersoon Integriteit) van voetbalclub K Reet SK.


Als ondersteunende rol van Geert, wil ik er samen voor zorgen om van K Reet SK een veilige en toffe familieclub te maken. Een club waar je jezelf kan zijn en je kan groeien in je sport. 


Jij, als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger binnen onze club, kan bij mij, als club-API terecht met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag.

Je kan me regelmatig op de club vinden als  een van de trainers van de U9.  Maar naast deze momenten op de club ben ik ook steeds bereikbaar op het nummer 0476 76 79 08. Mailen kan ook naar kurt.wijckmans@kreetsk.be of vul het formulier in op onze website. 


Ik vind het zeer belangrijk dat onze club wil bouwen aan de aanpak van Grensoverschrijdend gedrag. Wil je met Geert of met mij iets bespreken, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zullen in alle discretie het probleem aanpakken. 


Band met K Reet SK

Mijn zoon speelt bij de U9, waar ik ook 1 van de 4 trainers ben.